Om du redan har en startkod klickar du på Hämta BankID. Om du inte har en startkod men har lämnat ditt mobilnummer till banken kan du nu beställa en startkod via sms. Klicka i så fall på Beställ startkod via sms.