Kundkännedom

Vi måste ställa några frågor
Du kan ha fått ett sms av oss på Sparbanken Syd som vi har skickat till vissa av våra kunder.

Vi behöver ha uppdaterad information om dig och att vi som bank måste ha en dokumenterad kännedom om dig som kund och dina affärer - även om vi har löpande kontakt.
Vi ställer därför ett antal frågor om dig som kund så att vi kan tillvarata dina ekonomiska intressen, samtidigt som vi tar vårt samhällsansvar.

För närvarande kan informationen lämnas digitalt om du är privatkund. Klicka på pratbubblan till höger för att lämna informationen. Du får gärna lämna den även om du inte fått ett sms av oss.

Om du ska lämna information som förmyndare klicka på följande länk.